Miten poistun avoimuusrekisteristä

Jos ilmoitusvelvollisen vaikuttamistoiminta ja sen neuvonta loppuu pysyvästi tai vaikuttamistoiminta muuttuu pienimuotoiseksi, on tästä ilmoitettava poistumisilmoituksella. Poistumisen jälkeen ilmoitusvelvollisuus avoimuusrekisteriin lakkaa.

Poistumisilmoitus tehdään avoimuusrekisterin asiointipalvelussa. Ilmoitusvelvollisen on ennen poistumistaan hoidettava poistumispäivään mennessä kertyneet avoimuusrekisteriä koskevat velvoitteensa. Tällöin on annettava mahdolliset puuttuvat toimintailmoitukset ja edellisen kalenterivuoden taloudelliset tiedot.

Poistumisilmoituksen julkaisun jälkeen ilmoitusvelvollisen tietoja ei poisteta rekisteristä, mutta tietoihin merkitään organisaation poistuneen rekisteristä.

Milloin tehdään poistumisilmoitus?

Avoimuusrekisteriin rekisteröineen organisaation tulee tehdä poistumisilmoitus, jos

  • vaikuttamistoiminta ja sen neuvonta loppuu pysyvästi

  • vaikuttamistoiminta muuttuu pienimuotoiseksi.

Vaikuttamistoiminnan muuttumisesta pienimuotoiseksi voi ilmoittaa vain, jos pienimuotoisuuden raja ei ole ylittynyt kyseisen kalenterivuoden aikana. Pienimuotoisuuden raja on 5 yhteydenottoa vaikuttamistoiminnan kohteisiin kalenterivuoden aikana. Rekisteristä ei siis voi poistua pienimuotoisena kesken vuotta, jos vaikuttamistoiminnan määrä on jo sen vuoden aikana ylittänyt kyseisen rajan.

Päästäkseen tekemään poistumisilmoituksen, ilmoitusvelvollisen tulee ensin tehdä mahdolliset puuttuvat toimintailmoitukset.

Poistumisilmoituksen yhteydessä tehdään lisäksi erillinen toimintailmoitus, jolla ilmoitetaan raportointijakson alun ja poistumispäivän välillä tehdystä vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta. Jos poistumisilmoitus tehdään esimerkiksi 1.11.2024, tulee erillisessä toimintailmoituksessa ilmoittaa 1.7.–1.11.2024 välisenä aikana tehdystä vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta.

Erillinen toimintailmoitus on vapaaehtoinen, jos ilmoitusvelvollinen poistuu pienimuotoisuuden takia. Sen yhteydessä on kuitenkin aina annettava edellisen kalenterivuoden taloudelliset tiedot, jos niitä ei ole jo annettu.

Milloin voidaan katsoa vaikuttamistoiminnan tai sen neuvonnan loppuneen pysyvästi?

Pysyväksi lopettamiseksi katsotaan esimerkiksi vaikuttamistoimintaa tekevän järjestön lakkauttaminen tai yrityksen toimialan muuttuminen niin, ettei yritys enää tarjoa vaikuttamistoiminnan neuvontaan liittyviä palveluita.

Pysyväksi lopettamiseksi ei kuitenkaan katsota sitä, jos organisaation toiminta muutoin jatkuu ennallaan, mutta tietyn ajanjakson aikana ei ole harjoitettu vaikuttamistoimintaa tai vaikuttamistoiminnan neuvontaa. Näissä tapauksissa organisaatio ilmoittaa toimintailmoituksella, että raportointikaudella on ollut enintään 5 yhteydenottoa tai että niitä ei ole ollut lainkaan.

Jos ilmoitusvelvollisen toiminta siirtyy yrityskauppojen yhteydessä toiselle toimijalle, toiminnan katsotaan jatkuvan uudessa yrityksessä ja ilmoitusvelvollisuuden siirtyvän kyseiselle yritykselle. Tällaisissa tilanteissa vaikuttamistoiminta merkitään ostettavan yrityksen osalta päättyneeksi, ellei toimintaa jatketa juuri sen nimissä.

Milloin voidaan katsoa vaikuttamistoiminnan muuttuneen (pysyvästi) pienimuotoiseksi?

Vaikuttamistoiminnan muuttumisella pienimuotoiseksi tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisteröitynyt ilmoitusvelvollinen toteaa vaikuttamistoimintansa jääneen pienimuotoiseksi ja arvioi sen pysyvän jatkossakin pienimuotoisena. Tällöin ilmoitusvelvollinen pääsee poistumisilmoituksella pois ilmoitusvelvollisuuden piiristä.

Rekisteriin palaaminen

Jos organisaatio on poistunut avoimuusrekisteristä, mutta sen toiminta muuttuu jälleen ilmoitusvelvollisuuden alaiseksi, on avoimuusrekisteriin rekisteröidyttävä uudestaan. Henkilöt, joilla on valtuudet asioida organisaationsa puolesta avoimuusrekisterissä, voivat tehdä uudelleenrekisteröinnin milloin tahansa.

Poistumisilmoituksen tekeminen

Poistumisilmoitus tehdään asiointipalvelussa. Täydennämme ohjeet poistumisilmoituksen tekemiseen pian.

Poistumisilmoitus, joka on tehty toiminnan muuttuessa pienimuotoiseksi, tulee rekisterinpitäjän tarkistettavaksi. Poistuminen pysyvän lopettamisen vuoksi julkaistaan avoimuusrekisterin verkkosivuilla heti julkaisun jälkeen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä avoimuusrekisteri@vtv.fi.