Tidtabeller

Påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna anmäls till öppenhetsregistret två gånger om året.

1.1.2024 Registreringen i öppenhetsregistret inleds.

31.3.2024 Sista dagen att registrera sig i öppenhetsregistret för de aktörer som redan bedriver påverkanskommunikation. Varje ny aktör ska göra registreringen senast den dag då påverkanskommunikationen, dvs. lobbningen, eller rådgivningen om påverkanskommunikation inleds.

1.7.2024 Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i april–juni 2024 kan börja göras.

31.8.2024 Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i april–juni 2024.


Figur 1. Tidtabell under år 2024, då öppenhetsregistret tas i bruk

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

1.1.2025 Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i juli–december 2024 kan börja göras.

28.2.2025 Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i juli–december 2024.

1.7.2025 Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i januari–juni 2025 kan börja göras.

31.8.2025 Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i januari–juni 2025.

1.1.2026 Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i juli–december 2025 kan börja göras.

28.2.2026 Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i juli–december 2025.

1.7.2026 Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i januari–juni 2026 kan börja göras, ekonomiska uppgifter om föregående års påverkanskommunikation redovisas för första gången.

31.8.2026 Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i januari–juni 2026, ekonomiska uppgifter om föregående års påverkanskommunikation redovisas för första gången.


Figur 2. Årsklocka för verksamhetsanmälningar i öppenhetsregistret från och med 2025. Sommaren 2026 är första gången ekonomiska uppgifter ska lämnas in.

Anmälningsperioderna för påverkanskommunikation infaller i januari–februari och juli–augusti. Då lämnas en verksamhetsanmälan för de föregående sex månaderna in (för januari–juni eller juli–december). De ekonomiska uppgifterna anmäls en gång per år under anmälningsperioden juli–augusti.