Hur anmäler man påverkanskommunikation

Anmälan om påverkanskommunikation görs i det elektroniska systemet i öppenhetsregistret. I anmälan uppges ett ämne åt gången. För varje ämne uppges föremålen för påverkanskommunikation och kontaktsätten.

Till öppenhetsregistret anmäls långsiktig och planmässig påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna. Man anmäler verksamheten två gånger per år. Påverkanskommunikationen i januari–juni anmäls under anmälningsperioden i juli–augusti. Påverkanskommunikationen i juli–december anmäls i januari–februari.

Läs om vilken verksamhet som ska anmälas till öppenhetsregistret.

Att anmäla ämne

Påverkanskommunikation anmäls till öppenhetsregistret per ämne.

Ämnet för påverkan anmäls antingen som fritt formulerad text eller genom hänvisning till projektnumret.

För fritt formulerad text har 50–600 tecken reserverats. Beskriv i anmälan kort och tydligt, men samtidigt möjligast noggrant vilket ämne, projekt, lagstiftning, budget eller motsvarande man försökt påverka. Ämne för påverkanskommunikation är alltså vilket som helst ärende i fråga om vilket organisationen har bedrivit påverkanskommunikation. Av ett bra ämne framgår tydligt vad organisationens påverkanskommunikation har gällt. Vi rekommenderar att man undviker för allmänt hållna ämnen.

Om påverkanskommunikationen har riktats mot ett officiellt projekt, kan du hänvisa direkt till det med statsrådets officiella projektnummer[länk], och då behövs ingen fritt formulerad förklaring.

Öppenhetsregistret är inte en mötesdagbok, dvs. i samband med ämnet eller föremålen för påverkanskommunikationen ska man inte uppge när och hur många gånger man har träffat en person.

När det gäller ämnet ska du uppge alla personer som utgör föremål för påverkan samt kontaktsätten. Mer information om föremål för påverkanskommunikation.

Småskalig påverkanskommunikation

Aktörer som bedriver småskalig påverkanskommunikation behöver inte registrera sig i öppenhetsregistret. När verksamheten överskrider gränsen för småskalighet, dvs. när den omfattar över fem kontakter per år, ska aktören registrera sig i öppenhetsregistret.

Småskalig påverkanskommunikation är verksamhet där antalet kontakter till föremålen för påverkanskommunikation är högst fem under ett kalenderår.

Till de fem kontakterna räknas organisationens alla kontakter till alla föremål för påverkanskommunikation. Till exempel ett enskilt telefonsamtal, ett möte eller ett e-postmeddelande räknas som en kontakt. En enskild kontakt, såsom ett e-postmeddelande, kan dock ha flera olika mottagare från olika organisationer. Trots det räknas den som en kontakt.

Om en organisation tidigare har registrerat sig i öppenhetsregistret och anmält sin påverkanskommunikation men den är småskalig under något år, dvs. kontakterna är högst fem under ett kalenderår, så räcker det med att man i verksamhetsanmälan i juli–augusti uppger att verksamheten var småskalig i januari–juni. Trots detta ska även denna småskaliga påverkanskommunikation rapporteras för hela det föregående kalenderåret i verksamhetsanmälan i januari–februari. Läs mer i punkterna 3–7 på sidan Frågor och svar.

Att göra en verksamhetsanmälan

Vi lägger snart upp utförliga instruktioner om hur man gör verksamhetsanmälan.