God intressebevakningssed

En viktig uppgift för delegationen för öppenhetsregistret är att utarbeta rekommendationer som främjar god intressebevakningssed.

Delegationen för öppenhetsregistret strävar genom god intressebevakningssed efter att skapa enhetligare anvisningar än i nuläget för etisk intressebevakning. Målet är att främja en god intressebevakningskultur bland aktörer som omfattas av lagens tillämpningsområde.

God intressebevakningssed är inte förpliktande, men de aktörer som gör registreringsanmälningar kan meddela att de förbinder sig att följa anvisningarna. God intressebevakningssed fungerar enligt principerna för självreglering och uppmuntrar aktörerna till etiskt agerande. 

När delegationen bereder rekommendationerna för att främja god intressebevakningssed hör den i stor utsträckning olika aktörer. Anvisningarna blir klara 2024.