Förbättras beslutsfattandet när lobbyisterna synliggörs? Öppenhetsregistret med på Finlandsarenan

Nyhet

I revisionsverkets paneldiskussion på Finlandsarenan går man på djupet med påverkanskommunikation och principerna för god lobbning. I tältet på Medborgartorget informerar man dessutom om lobbyisternas ansvarsförbindelser och användningen av öppenhetsregistret.

På bilden: Minja Koskela, Emilia Korkea-aho, Salla Nazarenko, Tuomo Yli-Huttula och Jonna Carlson. Bilder: Juho Paavola, Elisa Salomäki.

Paneldiskussion: Förbättras beslutsfattandet när lobbyisterna synliggörs?

Tid: tisdag 25.6 kl. 12–12.45

Plats: Scenen på Eetunaukio (Itäpuisto 4), Finlandsarenan, Björneborg

På webben: MTV Katsomo

På Finlandsarenan diskuterar man vem som utövar makt i Finland, hur man påverkar beslutsfattandet, vilka frågor man lobbar om i Finland, hurdan osaklig lobbning är och vad transparent lobbning innebär för lobbyisterna, makthavarna och medborgarna.

I den paneldiskussion som revisionsverket ordnar på scenen på Eetunaukio medverkar: professor Emilia Korkea-aho, Minja Koskela från Vänsterförbundet, Salla Nazarenko från Journalistförbundet och den erfarna lobbyisten Tuomo Yli-Huttula. Revisionsverkets tillsynschef Jonna Carlson leder diskussionen.

Diskussionen kan också följas direkt eller som inspelning i MTV Katsomo.

Diskussionsdeltagare:

Emilia Korkea-aho, professor, Östra Finlands universitet, vice ordförande för delegationen för öppenhetsregistret

Minja Koskela, riksdagsledamot för Vänsterförbundet

Salla Nazarenko, sakkunnig i internationella frågor, Finlands Journalistförbund rf

Tuomo Yli-Huttula, direktör, Finanssiala ry, ordförande för delegationen för öppenhetsregistret

Öppenhetsregistret på Medborgartorget

Du kan bekanta dig med öppenhetsregistret och rekommendationerna om god intressebevakningssed i öppenhetsregistrets tält på Medborgartorget i Björneborg tisdagen den 25 juni och onsdagen den 26 juni kl. 10–17.

Besökarna kan också delta i bingo, prenumerera på nyhetsbrevet och svara på Instagram-gallupen om öppenhetsregistret.