Kontakt

Rådgivning

avoimuusrekisteri@vtv.fi

Begäran om information

kirjaamo@vtv.fi

Postadress

Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors

Besöksadress till kontoren

Statens revisionsverk, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

Respons på tillgänglighet

saavutettavuus@vtv.fi