Talotekniikkaliitto ry

Registreringsdatum:
FO-nummer: 1461141-9
Huvudsaklig bransch: Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
Diarienummer: TAL-24-104-R

Allmän beskrivning av verksamheten

Talotekniikkaliitto on talotekniikka-alalla toimivien yritysten yhteinen edunvalvonta- ja vaikuttamisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edustaa taloteknisiä toimijoita elinkeinopoliittisissa ja teknisissä asioissa. Talotekniikkaliitto edistää talotekniikka-alan yritysten toimintaedellytyksiä ja alan kilpailukykyä sekä kestävää kehitystä.