Avoimuusrekisterin esittely

Avoimuusrekisteri tekee valtiotason päätöksentekoa avoimemmaksi.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta. Avoimuusrekisteri tekee näkyvämmäksi päätöksentekoon liittyvää epävirallista vaikuttamistoimintaa, jota tehdään virallisten työryhmien ja kuulemisten kuten lausuntokierrosten ja valiokuntakuulemisten ulkopuolella. Rekisterin avulla pyritään myös torjumaan epäasiallista vaikuttamista valtiotason toimijoihin.

Avoimuusrekisteri vahvistaa hallinnon avoimuutta usealla tavalla:

  • epävirallinen, verkostomainen ja suhdetoimintaan liittyvä yhteydenpito, josta ei välttämättä synny asiakirjaa, tulee avoimuusrekisterin myötä julkisemmaksi

  • tietopyyntöjen tekeminen viranomaisten suhdetoiminnasta helpottuu, sillä avoimuusrekisterin tietojen perusteella tietopyynnöt on aiempaa helpompaa kohdistaa oikeaan asiakirja-aineistoon

  • poliittisten päätöksentekijöiden ja näiden avustajien toiminta tulee julkisemmaksi, mikä parantaa kansalaisten mahdollisuutta seurata poliittisen päätöksenteon ympärillä käytävää vuoropuhelua.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta eli lobbaamisesta sekä sen neuvonnasta. Vaikuttamistoiminta ja sen neuvonta on yhteydenpitoa, jolla pyritään vaikuttamaan asiaan tai päätöksentekoon edistämällä tiettyä etua tai tavoitetta.

Avoimuusrekisteristä säädetään avoimuusrekisterilaissa, joka hyväksyttiin Suomessa keväällä 2023. Avoimuusrekisterin verkkopalvelu toimii osoitteessa avoimuusrekisteri.fi. Rekisterin tietoja voivat selata niin kansalaiset, tutkijat kuin toimittajatkin.