Hyvä edunvalvontatapa

Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on hyvää edunvalvontatapaa edistävien suositusten laatiminen.

Hyvän edunvalvontatavan kautta avoimuusrekisterin neuvottelukunta pyrkii luomaan nykyistä yhtenäisemmät eettisen edunvalvonnan toimintaohjeet. Tavoitteena on edistää hyvää edunvalvontakulttuuria lain soveltamisalan piiriin kuuluvien toimijoiden keskuudessa.

Hyvä edunvalvontatapa ei ole velvoittava, mutta rekisteröinti-ilmoituksen tekevät toimijat voivat ilmoittaa sitoutuvansa ohjeiden noudattamiseen. Hyvä edunvalvontatapa toimii itsesääntelyn periaattein ja kannustaa toimijoita eettisiin käytäntöihin. 

Valmistellessaan hyvää edunvalvontatapaa edistäviä suosituksia neuvottelukunta kuulee laajasti erilaisia toimijoita. Ohjeistus valmistuu vuonna 2024.

Luonnos lobbauksen eettisistä suosituksista on julkaistu

Luonnos: Lobbauksen eettiset suositukset

Utkast: Etiska rekommendationer för påverkanskommunikation

Ennen suositusten lopullista hyväksymistä neuvottelukunta järjesti vaikuttamistyötä tekeville organisaatioille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuuden. Tilaisuuden tallenteen löydät täältä.