Näitä tietoja vaikuttamisen kohteista kerätään avoimuusrekisteriin

Uutinen

Alkuvuoden rekisteröintien jälkeen organisaatiot pääsevät kesällä 2024 tekemään avoimuusrekisteriin toimintailmoituksia. Niissä raportoidaan, keihin vaikuttamistyössä on oltu yhteydessä.

Toimintailmoitusten tekeminen avoimuusrekisteriin alkaa 1.7.2024. Toimintailmoitukset tehdään jatkossa aina edellisestä puolesta vuodesta, mutta ensimmäisellä kerralla ilmoitukset kattavat vain kolme edellistä kuukautta eli huhti–kesäkuun 2024.

Milloin vaikuttamisen kohde nimetään ja milloin riittää tieto organisaatiosta

Toimintailmoituksissa yksilöidään vaikuttamistoiminnan kohteet. Tämä tapahtuu nimeämällä kohteena olleet kansanedustajat, ministerit, ministereiden toimikaudeksi nimitetyt valtiosihteerit ja erityisavustajat, eduskunnan pääsihteeri ja apulaispääsihteeri, ministeriöiden kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt sekä ministeriöiden asettamat selvityshenkilöt.

Muita virkamiehiä ei sen sijaan nimetä erikseen. Eduskunnan kanslian muiden virkamiesten osalta ilmoitetaan tieto valiokunnasta, osastosta ja yksiköstä tai muusta vastaavasta organisaation osasta. Kansanedustajien avustajien ja eduskuntaryhmien henkilöstön osalta ilmoitetaan tieto eduskuntaryhmästä. Ministeriöiden muiden virkamiehien osalta ilmoitetaan tieto osastosta ja yksiköstä.

Tutustu ministeriöiden ja eduskunnan organisaatiorakenteisiin

Olemme koostaneet vaikuttamistyötä tekevien käyttöön Excel-tiedoston, joka kokoaa yhteen vaikuttamisen kohteena olevat organisaatiot, osastot ja yksiköt eduskunnassa ja ministeriöissä.

Tiedosto tarjoaa tukea, kun organisaatiot tallentavat tietoa vaikuttamistyöstään. Jaamme myöhemmin vastaavan tiedoston, jossa on mukana henkilöittäin nimettävät vaikuttamisen kohteet. Pidätämme oikeuden muutoksiin myös organisaatiorakenteiden osalta.

Lataa Excel-tiedosto:

Avoimuusrekisterin kohdetiedot 12/2023