Avoimuusrekisterin neuvottelukunta

Avoimuusrekisterin neuvottelukunta muun muassa tekee aloitteita rekisterin kehittämiseksi ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevia suosituksia.

Avoimuusrekisterin neuvottelukunta edustaa laajasti rekisterin eri käyttäjiä ja siihen kuuluu ilmoitusvelvollisten edustajia, tutkijoita ja viranomaisia. Neuvottelukunta seuraa avoimuusrekisterin toimintaa, tekee aloitteita sen kehittämiseksi, toimii virallisena yhteistyöelimenä sidosryhmille sekä laatii ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevat suositukset.

Kolmivuotisen neuvottelukunnan nimittää Valtiontalouden tarkastusvirasto. Neuvottelukunnan puheenjohtajana kaudella 2023–2026 toimii Tuomo Yli-Huttula.

Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 2023–2026

 • Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja, Edunvalvontafoorumi (neuvottelukunnan puheenjohtaja)

 • Emilia Korkea-aho, Professor of European Law and Legislative Studies, University of Eastern Finland (neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja)

 • Sami Demirbas, demokratia- ja julkisoikeusosaston erityisasiantuntija, oikeusministeriö (neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja)

 • Toni Ahva, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Suomen Olympiakomitea ry

 • Jonna Carlson, valvontapäällikkö, Valtiontalouden tarkastusvirasto

 • Sonja Finér, toiminnanjohtaja, Finnwatch ry

 • Jarno Forssell, toimitusjohtaja, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

 • Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations & Corporate Affairs, Stora Enso Oyj

 • Eevi Heikkinen, Head of Public Affairs, Kreab Oy

 • Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

 • Pauliina Kaaresvirta-Huhta, vaikuttajaviestinnän asiantuntija, Rakennusteollisuus ry

 • Ilari Kallio, johtava asiantuntija, Kaupan liitto ry

 • Jussi Kekkonen, senior partner, Miltton

 • Ulla Kiuru, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

 • Jyrki Konola, johtaja, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

 • Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö

 • Leena Kristeri, johtava juristi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 • Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

 • Karol Mattila, yhteiskuntasuhdejohtaja, Nokia Oyj

 • Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

 • Timo Moilanen, finanssineuvos, valtionhallinnon kehittämisosasto, valtiovarainministeriö

 • Vesa Muttilainen, tutkimusjohtaja, Poliisiammattikorkeakoulu

 • Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja, Fingo

 • Salla Nazarenko, kansainvälisten asioiden asiantuntija, Suomen journalistiliitto ry

 • Heidi Nummela, henkilöstö- ja hallintojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

 • Mikko Nygård, talous- ja hallintojohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

 • Janne Pelkonen, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, Työeläkevakuuttajat TELA ry

 • Ilkka Penttinen Fouto, hallituksen puheenjohtaja, Transparency International Suomi ry

 • Pertti Rauhio, hallintojohtaja, eduskunnan kanslia

 • Tommi Toivola, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

 • Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät ry

 • Jose Valanta, yhteysjohtaja, Suomen kuntaliitto ry

 • Juho Vesa, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Ines Gullichsen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.