Tidtabeller

Påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna anmäls till öppenhetsregistret två gånger om året.

1.1.2024 registreringen i öppenhetsregistret inleds

31.3.2024 sista dagen att registrera sig i öppenhetsregistret för de aktörer som redan bedriver påverkanskommunikation. Varje ny aktör ska göra registreringen senast den dag då påverkanskommunikationen, dvs. lobbningen, eller rådgivningen om påverkanskommunikation inleds.

1.7.2024 verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i april–juni 2024 kan börja göras

31.8.2024 sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i april–juni 20241.1.2025 verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i juli–december 2024 kan börja göras

28.2.2025 sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i juli–december 2024

1.7.2025 verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i januari–juni 2025 kan börja göras

31.8.2025 sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i januari–juni 2025

1.1.2026 verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i juli–december 2025 kan börja göras

28.2.2026 sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i juli–december 2025

1.7.2026 verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation i januari–juni 2026 kan börja göras, ekonomiska uppgifter om föregående års påverkanskommunikation redovisas för första gången

31.8.2026 sista dagen att anmäla påverkanskommunikation i januari–juni 2026, ekonomiska uppgifter om föregående års påverkanskommunikation redovisas för första gången