Beställ nyhetsbrevet

Ett nyhetsbrev som riktar sig till öppenhetsregistrets intressentgrupper publiceras fyra gånger om året. Nyhetsbrevet om öppenhetsregistret publiceras endast på finska.