Mistä toiminnasta ei ilmoiteta

Avoimuusrekisteriin ei ilmoiteta seuraavanlaisesta toiminnasta:

 • pienimuotoinen vaikuttamistoiminta

 • tavanomainen asiointi viranomaisessa

 • journalistisessa tarkoituksessa tehty tiedonkeruu

 • osallistuminen viranomaisen asettamiin tai lakisääteisiin työryhmiin, neuvottelukuntiin tai vastaaviin julkista tehtävää varten asetettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä eduskunnan tai ministeriöiden järjestämiin kuulemisiin, joihin osallistuminen dokumentoidaan

 • julkinen esiintyminen yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa

 • joukkoviestintä, uutis- tai asiakaskirjeen lähettäminen

 • valtion omistajaohjaukseen sisältyvä yhteydenpito

 • puolueen lähiyhteisönä tehty yhteydenpito oman puolueen kansanedustajiin, kansanedustajien avustajiin, ministereihin, ministereiden erityisavustajiin ja ministerin toimikaudeksi nimitettyihin valtiosihteereihin

 • vaikuttamistoiminnan neuvonta julkishallinnon toimijoille

 • yhteydenpito, jonka paljastuminen voi vaarantaa yleisen tai kansallisen turvallisuuden

 • viranomaisen selvityshenkilönä toimiminen.