Keiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta

Seuraavien tahojen ei tarvitse ilmoittaa vaikuttamistoiminnastaan avoimuusrekisterissä:

 • Ahvenanmaan maakunnan viranomaiset

 • asianajajat, luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja julkiset oikeusavustajat, kun ne antavat asiakkaalleen laissa mainittua oikeudellista neuvontaa

 • asunto-osakeyhtiöt

 • eduskunnan kanslia

 • eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

 • hyvinvointialueen viranomaiset

 • Ihmisoikeuskeskus

 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, kuten Eläketurvakeskus, Kela, Kuntien takauskeskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Pankki, Suomen riistakeskus, Työterveyslaitos, pois lukien yliopistot

 • järjestäytymätön kansalaistoiminta.

 • kunnan viranomaiset

 • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat julkisyhteisöt, jotka eivät harjoita vaikuttamistoimintaa lakisääteisten tehtäviensä ulkopuolella

 • puolueet, puolueyhdistykset, eduskuntaryhmät, ehdokkaan tukiyhdistykset ja valitsijayhdistykset

 • Ulkopoliittinen instituutti

 • valtion liikelaitokset

 • valtion viranomaiset

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto

 • vieraan valtion, Euroopan unionin sekä kansainvälisten hallitusten välisten järjestöjen edustajat

 • yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka eivät harjoita päätoimisesti vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa

 • yksityishenkilöt